Prohlášení o OOÚ
Prohlášení o OOÚ

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SIAM TRAVEL INTERNATIONAL, S.R.O.

Ochrana a zpracování osobních údajů se ode dne 25. května 2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Toto prohlášení obsahuje podrobnější informace související se zpracování Vašich osobních údajů při podnikatelské činnosti Siam Travel International s.r.o.

Smyslem prohlášení je zejména informovat Vás, naše klienty, jaké osobní údaje o Vás při naší činnosti, v rámci nabízení, sjednávání, poskytování a správy služeb, zpracováváme, k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak činíme, kdo další může s Vaším souhlasem či bez něj zpracovávat Vaše osobní údaje, kde a jakým způsobem můžete o Vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Ochrana soukromí, osobních údajů našich klientů a informací o dalších fyzických osobách, u kterých zpracováváme osobní údaje, patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel.

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Siam Travel International s.r.o., se sídlem Praha 2, Na Zderaze 1275/12, PSČ 12000, IČO: 25930770, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83770 (dále jen „správce“).

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

S ohledem na činnost a správné fungování cestovní kanceláře se nevyhneme přijímání a zpracovávání osobních údajů našich klientů. Požadujeme od Vás jen ty údaje, které skutečně potřebujeme k organizaci a průběhu zájezdu. Podle druhu zájezdu se rozsah údajů může lišit. Maximální rozsah zpracovávaných údajů je: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, rodné číslo, pohlaví, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, údaje týkající se speciálních požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu.

3. Účely zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu pro jeden nebo více účelů. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

1) plnění smluvních a předsmluvních povinností, plnění zákonných povinností v souvislosti s poskytováním zájezdů. Údaje pro tyto účely poskytujete dobrovolně, bez jejich poskytnutí však nejsme schopni plnit uzavřenou smlouvu;

2) zasílání obchodních sdělení, newsletterů a bulletinů, nabízení produktů a služeb. Správce je na základě zákona o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn za účelem propagace svých produktů a služeb na Váš e-mail či telefonní číslo zasílat obchodní sdělení za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů a služeb obdobných těch, které Vám již byly poskytnuty. Máte právo takové využití svého elektronického kontaktu zdarma odmítnout, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud jste původně toto již neodmítli. Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Uvedené osobní údaje budeme zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po dobu 2 let od jejího ukončení.

3) využití Vašich fotografií či videozáznamů v rámci propagačních materiálů správce, byl-li z Vaší strany udělen výslovný souhlas;

4) ochrana našich oprávněných zájmů (vyřizování Vašich stížností či námitek, atd.). Poskytnutí těchto údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, údaje však potřebujeme zpracovávat pro řádné vyřízení stížnosti či námitky.

4. Předávání osobních údajů třetím stranám

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou osobní údaje uvedené v bodě 2. v nezbytném rozsahu poskytnuty dodavatelům cestovní kanceláře zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, zastupujícím agenturám v destinaci, pojišťovně, autopůjčovnám. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, osobní údaje zákazníka poskytujeme v nezbytném rozsahu příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotely) či v jiné třetí zemi (zejména letecké společnosti). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne správce na žádost zákazníka.

Osobní údaje jsou zpřístupněny také zaměstnancům správce. Naši zaměstnanci jsou za účelem zachování tajemství o Vašich osobních údajích smluvně vázáni k mlčenlivosti.

5. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem. Správce podnikl potřebná technická a bezpečnostní opatření v zájmu ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

6. Doba zpracovávání údajů

Jednotlivé kategorie Vašich osobních údajů jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy zpracováváme tyto osobní údaje po dobu trvání příslušné smlouvy a dále tři roky od jejího ukončení. Osobní údaje zpracovávané za účelem našich oprávněných zájmů zpracováváme pouze po dobu vyřizování Vašich stížností, námitek a jiných žádostí.

Správce je za účelem plnění svých zákonných povinností vyplývajících ze zákona o dani z přidané hodnoty, povinen po níže uvedenou dobu uchovávat daňové doklady, které jsme Vám vystavili v souvislosti s poskytováním našich služeb a produktů. Tyto doklady obsahují Vaše identifikační a kontaktní údaje, a údaje o smluvním vztahu. Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období.

SIAM Travel

Proč cestovat s CK SIAM Travel

Jsme specialisté

Od roku 1992 se specializujeme na přípravu zájezdů do exotických destinací.

Víme, co Vám nabízíme

Destinace i hotely známe z pravidelných osobních návštěv.

Individuální přístup

Ke každé poptávce přistupujeme individuálně a připravujeme ji dle Vašich přání a požadavků. Jsme připraveni Vám kdykoliv s výběrem dovolené poradit.

Profesionální péče

Zaplacením zájezdu pro nás péče o naše klienty nekončí. Pečujeme o Vás od úvodního kontaktu, během zpracování nabídky, před odletem, během pobytu i po Vašem návratu z dovolené, kdy Vám s dovolením zavoláme, zda vše proběhlo dle Vašich představ.

Domluvte si s námi soukromou schůzku

Jsme připraveni se s Vámi osobně setkat mimo prostory naší kanceláře a probrat veškeré Vaše představy a požadavky.

0% soudních sporů

Za dobu existence naší CK jsme neměli žádný soudní spor s klienty.

Vaše spokojenost je pro nás vždy na prvním místě.
SIAM Travel SIAM Travel SIAM Travel SIAM Travel
Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personal cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.